Studenţii creditaţi care doresc să susţină examenele/verificările/proiectele restante din sesiunea de vară a anului anterior cu o grupă din acest an, vor transmite până cel târziu cu două zile înainte de evaluare, o solicitare pe email către secretariatul facultăţii (decanat_SE@upg-ploiesti.ro). În această solicitare aceştia vor preciza următoarele elemente: denumirea disciplinei, numărul grupei cu care vor susţine această evaluare şi data la care doresc să susţină.
Studentii îşi pot vizualiza notele pe platforma facultatii si ulterior (dupa trecerea notelor in catalogul electronic, de catre cadrul didactic)  prin accesarea paginii  https://portal.upg-ploiesti.ro/portal/home.
!!! În atenția studenților care au de dat diferențe sau verificări / examene la materii de la care au fost creditați, din ani anteriori. Solicitați cadrului didactic la care aveți de dat verificarea / examenul respectiv să vă dea drepturi de acces la disciplina respectiva din anul anterior. La nevoie apelați la administratorul platformei (tudorica_bogdan@yahoo.com).
!!! În atenția studenților de an terminal, licență și master, care au de dat restanțe. Au apărut secțiuni speciale pentru restanțe în listele voastre de discipline. Acolo vor posta cadrele didactice informațiile necesare pentru susținerea restanțelor.

Bine ați venit pe platforma pentru învățământ electronic a Facultății de Științe Economice din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Au acces la această platformă studenții de la programele de licență și master, învățământ cu frecvență, din Facultatea de Științe Economice.
Numele de utilizatori sunt în lista asta. Parola inițială e Abc ultimele patru cifre din CNP # (ex. Abc1234#).
https://drive.google.com/file/d/1_TMSBQuq0mIUWSnZUKaPcrc60eOjXP6Q/view?usp=sharing
Imediat ce vedeți acest anunț luați-vă în primire contul individual (intrați în el, schimbați parola, vă puneți poză, treaba voastră, e al vostru).


Micro-ghid - cum schimb userul și parola la aplicația Moodle de telefon